Mødedage med forvaltningen om masterplan og områdefornyelse i Augustenborg

Den 11. & 14. april kl. 13-15

Masterplanen for Hertugernes Augustenborg i blev vedtaget december 2022 og januar 2023 blev der igangsat en områdefornyelse i Augustenborg.

Den 11. og 14 april vil det være muligt at komme forbi på Augustiana Kunstpark og Kunsthal, hvor man kan mødes med forvaltningen til en snak om de konkrete projekter i forbindelse med områdefornyelsesprogrammet. Begge dage vil medarbejdere være tilstede fra klokken 13.00 til 15.00.

Dele af masterplanen kan ses på en planche-udstilling på 1. salen i Det Hvide Palæ i Augustianas åbningstid tirs.-søn. kl. 12-16. Sidste dag er onsdag den 19. april.

Masterplanen kan læses her: