Reception for lancering af Masterplanen for Hertugernes Augustenborg og områdefornyelse

Torsdag den 30. marts kl. 17.30-18.30

Masterplanen for Hertugernes Augustenborg i blev vedtaget december 2022 og januar 2023 blev der igangsat en områdefornyelse i Augustenborg. Derfor inviterer Sønderborg Kommune til en mindre reception og en udstilling, der skal fejre vedtagelsen af de to dokumenter, der tilsammen både udstikker retningen for udviklingen af Augustenborgs kulturmiljø og igangsætter en række konkrete projekter. Det sker ved en mindre seance ved Augustiana Kunstpark og Kunsthal.

Kom til reception torsdag den 30. marts kl. 17.30-18.30

Arrangementet forventes at forgå udendørs, medmindre der er regn, hvorfor det så vil foregå inde på Augustiana Kunstpark og Kunsthal.

Arrangementet er startskuddet til arbejdet med at realisere nogle af de mange og ambitiøse planer for Augustenborgs kulturmiljø. Det er vigtigt kulturmiljø, hvor hertugerne og bysamfundet er centralt for udviklingen, der over tid kan være med til at styrke turismen, bosætningen og erhvervslivet i byen. På dagen byder Borgmester Erik Lauritzen velkommen med en åbningstale, hvorefter det er muligt at se plancher, der viser uddrag fra Masterplanen og programmet for områdefornyelsen. Hér kan man således blive klogere på hvordan kulturmiljøet i Augustenborg kan udvikles over tid og se hvilke konkrete projekter, der skal realiseres i de kommende år.

Plancherne fra arrangementet vil være tilgængelige for besøgende på Augustiana Kunstpark og Kunsthal frem til d. 19. april indenfor Augustianas åbningstid. Efter d. 30. marts rykkes plancherne til Augustianas 1. sal. Vi gør opmærksom på, at der ikke er adgang til 1. salen med elevator eller lign.

Den 11. og 14 april vil det også være muligt at komme forbi på Augustiana Kunstpark og Kunsthal, hvor man kan mødes med forvaltningen til en snak om de konkrete projekter i forbindelse med områdefornyelsesprogrammet. Begge dage vil medarbejdere være tilstede fra klokken 13.00 til 15.00.

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendigt, men man er velkommen til at gøre det alligevel, så vi har en idé om deltagerantallet.