Masterplanen for Hertugernes Augustenborg og områdefornyelse

Den 31. marts til den 19. april

Masterplanen for Hertugernes Augustenborg blev vedtaget december 2022, og januar 2023 blev der igangsat en områdefornyelse i Augustenborg. I den anledning præsenteres nu en mindre udstilling af plancher, hvor uddrag af masterplanen og programmet for områdefornyelsen kan studeres. Hér kan man blive klogere på, hvordan kulturmiljøet i Augustenborg kan udvikles over tid og se hvilke konkrete projekter, der skal realiseres i de kommende år.

Planche-udstillingen vises på 1. salen i Det Hvide Palæ i Augustianas åbningstid tirs.-søn. kl. 12-16. Sidste dag er onsdag den 19. april.

Tirsdag den 11. april og fredag den 14. april kl. 13-15 er der mulighed for at mødes med repræsentanter fra forvaltningen i udstillingen. Her inviteres til en uformel snak om de konkrete projekter i forbindelse med områdefornyelsesprogrammet.

Masterplanen kan læses her: