Om Augustiana Kunsthal & Kunstpark

Augustiana er en kulturhistorisk og arkitektonisk perle med en lang og broget historie bag sig og en spændende fremtid som international kunstpark og kunsthal foran sig.

Sønderborg Kommune har i efteråret 2018 købt parken og de fire bygninger, der ligger på Palævej i Augustenborg og omfatter ‘Det Hvide Palæ’, ‘Det Røde Palæ’ samt ‘Kartoffelhuset’ og den røde staldbygning. I den kommende tid revitaliseres stedet under navnet ‘Augustiana Kunstpark & Kunsthal’. Med navneforandringen signaleres en prioritering af værker i ‘kunstparken’, der ikke forholder sig traditionelt til skulpturbegrebet, men bevæger sig på tværs af genrer. Parken skal derudover være et åbent og dynamisk uderum, der danner rammen om forskelligartede aktiviteter og events. Med prædikatet ‘kunsthal’ understreges en øget vægt på kunstfaglig ledelse, ikke-kommerciel virksomhed og et skarpt fokus på international samtidskunst. Ambitionen er fremover at præsentere og formidle professionel samtidskunst på et højt internationalt niveau og samtidig knytte an til det lokale og kreative miljø i Augustenborg.
Fra ramme om et flamboyant liv til moderne kunstpark og kunsthal

Fra 1815-1843 dannede Det hvide Palæ en livlig ramme om tilværelsen for den flamboyante og kunstelskende enkehertuginde og prinsesse Louise Augusta – kærlighedsbarn af livlæge Struensee og dronning Caroline Mathilde.

Mere om historien

En dynamisk proces

Augustiana udvikles trinvis og løbende.

I Det Hvide Palæ benyttes lokalerne i stueplan allerede til skiftende udstillinger, og i takt med at bygningen renoveres vil 1. salen blive inddraget til udstillings- og formidlingsaktiviteter. Det Røde Palæ vil i løbet af 2020 også blive taget i brug og danne ramme om udstillingsaktiviteter. I det gamle ‘kartoffelhus’ arbejder KunstVærket på at etablere værkstedsfaciliteter og der arbejdes ligeledes på at få skabt liv i den røde staldbygningen. I opstartsfasen drives Augustiana af Sønderborg Kommune, men ønsket er, at stedet på sigt etableres som en selvejende institution.

Masterplan

Masterplanen for Augustiana blev godkendt i Sønderborg Byråd i 2018, og vi er i fuld gang med at implementere den.

Masterplan
Historien

Historien om Augustiana er nært forbundet med Augustenborg Slot, hvis historie går helt tilbage til 1600-tallet.

Historie