Vi udvikler nyt Augustiana

I 2018 erhvervede Sønderborg Kommune Augustiana med det formål at bevare bygningsværkerne og det unikke parkanlæg samt videreudvikle institutionens potentiale

Læs masterplanen

Augustiana er en kulturhistorisk perle i smukke naturomgivelser. Det lille barokanlæg fra 1700-tallet ligger i Augustenborg, som i mange år har profileret sig på kunst, og samtidig kun 10 minutters kørsel fra Sønderborg, der i øjeblikket lægger by til markante arkitektoniske og kunstneriske stedmarkører. Der ligger derfor et åbenlyst potentiale i at udvikle netop Augustiana til en ny international kunstpark og kunsthal.

Masterplanen er udviklet af Sønderborg Kommune i samarbejde med kunstrådgivere fra IN SITU og har til formål at sætte ord på visionen for det kommende Augustiana. Målsætningen er på sigt, at stedet skal markere sig som en uomgængelig, international kunst- og kulturinstitution: Augustiana Kunstpark & Kunsthal.