I’ll Be Your Mirror

Installation af Mikkel Carl

Ny udendørs installation på vej

Til foråret får Augustiana et markant vartegn, når den internationalt anerkendte kunstner Mikkel Carl opfører et stedspecifikt værk i parken.

Vi meget glade for at kunne præsentere I’ll Be Your Mirror. Installationen er skabt specielt til den nye Augustiana Kunstpark af den internationalt anerkendte billedkunstner Mikkel Carl. Som det fremgår af titlen, handler værket om forholdet mellem det indre og det ydre.

Det kan umiddelbart forstås som indendørs rum overfor det udendørs, altså på den ene side kultur og på den anden side natur. Det er en problematik, der vedrører ethvert parkanlæg og i særdeleshed en kunstpark, og den finder måske sit klareste udtryk i pavillonen – en arkitektur, der er essentielt åben overfor det omgivende. Værket handler samtidig om menneskets indre liv, dets tanker, følelser og drømme set i forhold til de sociale relationer. En samfundsmæssig konstruktion, der i sig selv udgøres af samspillet mellem mennesker og dermed også deres indre liv.

Mikkel Carls installation har også nogle referencer af mere lokal karakter. De to 3/4 cirkler, som griber ind i hinanden, forskyder det uendelighedstegn, der er Sønderborg Kommunes logo. Installationen i Augustiana Kunstpark efterlader så at sige to åbninger, som borgerne kan passere igennem. En balance mellem det indre og det ydre, som genfindes helt ned i messinghåndtaget på Det Hvide Palæs havedør.

Kunstværket er støttet af Fabrikant Mads Clausens Fond

Installationen set ovenfra

Dørhåndtag på Augustiana