Mareridt udspringer af en overvældende tvivl om, hvorvidt det indre er pænt ordnet i modsætning til det ydre

Installation af Mikkel Carl

Ny udendørs installation på vej

Til foråret får Augustiana et markant vartegn, når den internationalt anerkendte kunstner Mikkel Carl opfører et stedsspecifikt værk i parken.

Vi meget glade for at kunne præsentere ‘Mareridt udspringer af en overvældende tvivl om,
hvorvidt det indre er pænt ordnet i modsætning til det ydre’. Installationen er skabt specielt
til den nye Augustiana Kunstpark af den internationalt anerkendte billedkunstner Mikkel
Carl. Som det fremgår af den pænt knudrede titel, handler værket om forholdet mellem
det indre og det ydre.

Det kan umiddelbart forstås som indendørs rum overfor det udendørs, altså på den
ene side kultur og på den anden side natur. Det er en problematik, der vedrører ethvert
parkanlæg og i særdeleshed en kunstpark, og den finder måske sit klareste udtryk i
pavillionen – en arkitektur, der er essentielt åben overfor det omgivende.
Værket ‘Mareridt udspringer af…’ handler samtidig om menneskets indre liv, dets
tanker, følelser og drømme set i forhold til de sociale relationer. En samfundsmæssig
konstruktion, der i sig selv udgøres af samspillet mellem mennesker og dermed også
deres indre liv.

Mikkel Carls installation har også nogle referencer af mere lokal karakter. De to 3/4
cirkler, som griber ind i hinanden, forskyder det uendelighedstegn, der er Sønderborg
Kommunes logo. Installationen i Augustiana Kunstpark efterlader så at sige to
åbninger, som borgerne kan passere igennem. En balance mellem det indre og det ydre,
som genfindes helt ned i messinghåndtaget på Det Hvide Palæs havedør.

Kunstværket er støttet af Fabrikant Mads Clausens Fond

Installationen set ovenfra

Dørhåndtag på Augustiana