Marianne Hesselbjerg

Aluminiumsø, 2003

Skulpturen Aluminiumsø er præcis som titlen fortæller – en sø af aluminium. En cirkulær flade, en sø af metal, som er placeret direkte på grunden. Det er tydeligt at se, hvordan metallet i arbejdsprocessen er hældt ud fra en stor højde og derefter har spredt sig for til sidst at størkne i den endelige form. Værket er på en og samme tid en dokumentation af tilblivelsesprocessen og tiden. Den lille top i midten skaber en forestillingen om, at en dråbe netop har ramt overfladen, og væskens opadstigen er stivnet i et øjeblik, som fastholdes for evigt. Skulpturen var en del af et større værk, som blev udstillet på TRANSIT, Kunsthal Charlottenborg i 2003, hvor Marianne Hesselbjerg var gæsteudstiller. I 2022 var Aluminiumsø med på gruppeudstillingen Sweet to Tongue – Sound to Eye, hvor den fik sin nuværende placering i Augustiana Kunstpark. Som i så mange af kunstnerens andre værker formår værket både at erobre og smelte sammen med det omgivende rum.

Om kunstneren
Marianne Hesselbjerg er uddannet billedhugger fra Det Kgl. Danske kunstakademi i 1986. Hun har lige siden arbejdet konsistent med skulpturer og installationer i en bred vifte af materialer, så som stål, glas, træ, aluminium m.m. Udtryksformen er minimalistisk, men altid med en underliggende fortælling. Hesselbjerg har en lang række af solo- og gruppeudstillinger bag sig, er medlem af kunstnersammenslutningen Jylland og har modtaget flere hædersbevisninger, bl.a. Eckersberg medaljen, Kaj Nielsens legat, Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse og senest Anne Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsens ærespris i 2020. Marianne Hesselbjerg skulpturer repræsenteret i flere museers samlinger og enkelte af hendes værker kan ses i det offentlige rum, bl.a. i Hvide Sande og på Niels Bohr Instituttet i København.

Se videoportræt om kunstneren.

Detaljer fra Aluminiumsø. Foto Søgaard Film

Installering af Aluminiumsø i Augustiana Kunstpark, august 2022

Aluminium Lake – Marianne Hessebjerg

The sculpture Aluminium Lake is exactly what the title says – a lake of aluminium. A circular surface, a lake of metal, placed directly on the ground. We can clearly see how, during the work process, the metal was poured from a great height, before spreading and eventually solidifying in its final shape. The work is both a documentation of the creation process and time. The small peak in the middle gives the impression that a drop has just hit the surface, and the upward movement of the liquid has hardened for a moment and become retained forever. The sculpture was part of a larger work that was exhibited in TRANSIT, Kunsthal Charlottenborg in 2003, where Marianne Hesselbjerg was a guest exhibitor. In 2022, Aluminium Lake featured in the group exhibition Sweet to Tongue – Sound to Eye, when it was allocated its current location in the Augustiana Art Park. As in so many of the artist’s other works, the work manages to both conquer and merge with the surrounding space.

About the artist
Marianne Hesselbjerg studied sculpture at the Royal Danish Academy of Fine Arts, graduating in 1986. Since then, she has worked consistently on sculptures and installations in a wide range of materials, including steel, glass, wood, aluminium etc. Her idiom is minimalistic, but always implying an underlying narrative. Hesselbjerg’s work has featured in many solo and group exhibitions. She is a member of the Jylland artist association and has been awarded several honours: for example, the Eckersberg Medal, the Kaj Nielsen scholarship, the Danish Arts Foundation’s lifetime honorary award and most recently (in 2020) Anne Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsens ærespris i 2020. Marianne Hesselbjerg’s sculptures are represented in the collections of several museums, and some of her works can be seen in public spaces: for example, in Hvide Sande and at the Niels Bohr Institute in Copenhagen.

Watch a video portrait of the artist.