Kigge Hvid

Erindringer I-III

Erindringer I-III

Permanent udstilling

Da Augustiana Kunsthal blev indrettet i palæet, fandt man på loftet gamle tørrede blomster og planter fæstnet på tørresnore med mørnede uldtråde, sejlgarn og rustne metalsnører. Hvor gamle planterne er, vides ikke.

Billedkunstner Kigge Hvid har til Det Hvide Palæs forhal skabt Erindringer I-III, hvor hun bruger dette materiale og på subtil vis indarbejder referencer til palæets historie i sine værker.

I 1786 blev den knap 15-årige prinsesse Louise Augusta til hertuginde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, da hun blev gift med den 20-årige prins Frederik Christian af Augustenborg. Som barn blev hun kaldt La petite Struensee, da hun angiveligt var frugten af den engelskfødte danske dronning Caroline Mathildes forhold til den preussiske greve og gehejmekabinetsminister J.F. Struensee. På sine ældre dage boede hun i Det Hvide Palæ ved Augustenborg Slot.

Erindringer I er dedikeret til Louise Augusta og beretter om hendes store kjoler, bedårende juveler og levende fugle, om overdådige middagsselskaber, eksotiske blomster, håndarbejder og fine silker. Værket indeholder også tanken om tre afskedsbreve skrevet af forældrene og kongen på deres dødslejer til deres datter og bastard. I 1932 blev Augustenborg Slot, efter at have været hertugbolig og seminarium, taget i brug som statshospital, og det fungerede som sådan helt frem til 2015. Gennem årene blev stedet betegnet sindssygeasyl, sindssygehospital, statshospital og sygehus psykiatrisk afdeling.

Erindringer II henviser til denne periode, hvor Det Hvide Palæ fungerede som overlægebolig og fritidstilbud for patienterne. Det er erindringer om det at være ved siden af sig selv og sin omverden, om det anderledes og det angste, om behandling, medicinering og fastspænding, om tomhed og lediggang.

Rødderne til de mange planter blev ikke fundet, hvilket efterlader os uden den dybe viden om, hvor de kom fra og hvordan de havde levet. I Erindringer III er rødderne genskabt.

MEMORIES I-III

MEMORIES I, 2020
In 1786, when barely 15 years old, Princess Louise Augusta became the Duchess of Schleswig-Holstein-Sønderborg-Augustenborg, when she married the 20-year-old Prince Frederik Christian of Augustenborg. As a child, she was known as ‘La petite Struensee’, since she was allegedly the illegitimate daughter of the English-born, Danish queen Caroline Mathilde and the Prussian count and cabinet minister, J.F.  Struensee. In her old age, Louise Augusta lived in the White Mansion at Augustenborg Palace. When the mansion was converted into Augustiana Art Gallery, old dried flowers and plants were discovered in the attic. We have no idea how old the plants are.

Kigge Hvid created Memories I using these dried, later processed botanical elements from the attic, subtly reflecting the Duchess’s time in the Mansion. The memory is of grand frocks, adorable jewels and live birds, of sumptuous dinner parties, exotic flowers, arts and crafts, and choice silks. The work also depicts the notion of three farewell letters, written on their deathbeds by the parents and the king to their daughter and bastard.

MEMORIES II, 2020
In 1932, having been a Duke’s residence and subsequently a seminary, Augustenborg Palace became a state hospital, and remained so until 2015. During the same period, the White Palace served as a residence for the chief consultant and a leisure facility for the patients. In 2019, old dried flowers and plants were discovered in the attic. They were attached to clothes lines with rotting woollen thread, twine and rusty metal wires.

This work contains these dried, later processed botanical elements, and evokes the period when the Mansion was a psychiatric ward. The memories are of alienation from one’s self and one’s surroundings, of difference and anxiety, of treatment, medication and restraint, of emptiness and idleness.

MEMORIES III, 2020
In 2019, old dried flowers and plants were discovered in the Mansion’s attic. They were attached to clothes lines with rotting woollen thread, twine and rusty metal wires. But the roots were never discovered, leaving us with little in-depth knowledge of the plants, where they came from and how they had lived.

ERINNERUNGEN I-III

ERINNERUNGEN I, 2020
1786 wurde die knapp 15-jährige Prinzessin Louise Augusta zur Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, als sie mit dem 20-jährigen Friedrich Christian von Augustenburg verheiratet wurde. Als Kind wurde sie ‘La petite Struensee’ genannt, da sie angeblich die Frucht der Liebesbeziehung der in England geborenen dänischen Königin Caroline Mathilde mit dem preußischen Graf und Geheimen Kabinettsminister J.F. Struensee war. Im Alter lebte sie im Weißen Palais am Schloss Augustenborg. Als die Kunsthalle im Palais eingerichtet wurde, fand man auf dem Dachboden alte vertrocknete Blumen und Pflanzen. Wie alt die Pflanzen sind, ist nicht bekannt.

Erinnerungen I wurde von Kigge Hvid unter Verwendung getrockneter und später behandelter botanischer Objekte vom Dachboden geschaffen. Auf subtile Weise hat sie dabei die Zeit einbezogen, als die Herzogin im Palais regierte. Es ist die Erinnerung an wundervolle Kleider, bezaubernde Juwelen und lebende Vögel, an prunkvolle Gesellschaften, exotische Blüten, Handarbeiten und feine Seide. Das Werk enthält auch den Gedanken an drei Abschiedsbriefe von den Eltern und dem König auf ihrem Todeslager, geschrieben an ihre Tochter.

ERINNERUNGEN II, 2020
1932 wurde das Schloss Augustenborg, nachdem es Heimstatt des Herzogs und pädagogische Hochschule war, in eine Nervenklinik umgewandelt und diente noch bis 2015 als solche. Das Weiße Palais diente im gleichen Zeitraum als Wohnung für Oberärzte und Freizeitangebot für Patienten. 2019 fand man auf dem Dachboden alte vertrocknete Blumen und Pflanzen, die an mürben Wollfäden, Bindfäden und verrosteten Metalldrähten zum Trocknen aufgehängt waren.

Dieses Werk beinhaltet die getrockneten und später behandelten botanischen Objekte und trägt Erinnerungen an das Palais während der Zeit als Nervenklinik. Erinnerungen daran, neben sich selbst und seiner Umwelt zu stehen, an das Andersartige und Ängstliche, an Behandlungen, Medikamente und Fixierung, an Leere und Müßiggang.

ERINNERUNGEN III, 2020
2019 fand man auf dem Dachboden des Palais alte vertrocknete Blumen, die an mürben Wollfäden, Bindfäden und verrosteten Metalldrähten zum Trocknen aufgehängt waren. Die Wurzeln wurden jedoch nicht gefunden, weshalb wir ohne das tiefe Wissen über die Pflanzen zurückbleiben, woher sie kamen und wie sie gelebt haben.