Trine Høy

Hjortebækken, 2006

Hjortebækken er titlen på Trine Maria Høys monumentale bronzeskulptur. Den har stået flere steder i parken, men er nu placeret på en central plads omkranset af træer ved indkørslen til Augustiana. Skulpturen består af to dele, der hver især er udformet som et stort knoglestykke. På trods af deres tyngde, opleves det som om, at de to dele skyder sig op af græsset.

Kunstneren blev ved et stort arrangement serveret helstegt hjort og fik lov til at tage knoglerne med hjem. Her kogte hun dem i timevis og fandt derefter sit motiv i de knogledele som havde udgjort hjortens bækken. Oprindelige er skulpturen modelleret op i gips omkring et ståltrådsskelet, men siden støbt i bronze. Den råt tilvirkede overflade giver, sammen med størrelsen, en oplevelse af, at store kræfter er på spil i den ellers statiske skulptur.

Om kunstneren
Trine Maria Høy har studeret ved Aarhus Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi og er uddannet klassisk billedhugger fra Kunsthochschule Berlin 1997. Derudover har hun også læst klassisk filologi ved Aarhus Universitet. Som skulptør har hun arbejdet figurativt i bronze, sten og gips og arbejdet med portrætstudier, både som buster og helfigurer. Derudover har hun arbejdet for Den Kgl. Mønt og bl.a. skabt  jubilæumsmønten for Storebæltsbroen i 1998 og Øresundsbroen i 2020. Hun er oprindeligt fra Fyn, men bor og arbejder i dag i Egernsund.

Hjortebækken, Augustiana 2021

Hjortebækken udstillet på Sculptures by the Sea, Aarhus 2011

Deer Pelvis – Trine Maria Høy

Deer Pelvis is the title of Trine Maria Høy’s monumental bronze sculpture. After occupying various sites in the park, it is now located in a central square surrounded by trees at the entrance to Augustiana. There are two parts to the sculpture. Each represents a large piece of bone. Despite their weight, the two parts appear to be sprouting out of the grass.

At a large event, the artist was served roast deer and was allowed to take the bones home. She then boiled them for hours, finding her motif in the bones that constituted the deer’s pelvis. She first modelled the sculpture in plaster on a wire skeleton before casting it in bronze. Together with its size, its raw surface gives the impression that something powerful is going on in this otherwise static sculpture.

About the artist
Trine Maria Høy was a student at Aarhus Art Academy and Funen Art Academy, going on to study classical sculpture at Kunsthochschule Berlin, from where she graduated in 1997. She also read classical philology at Aarhus University. As a sculptor, she has worked figuratively in bronze, stone and plaster and on portraits, both as busts and full figures. She has also worked for the Royal Danish Mint, creating anniversary coins for the Great Belt Bridge (1998) and the Øresund Bridge (2020).  She comes from Funen, but now lives and works in Egernsund.