Mikkel Carl

I’LL BE YOUR MIRROR, 2020

I’ll be You Mirror er en momumental og interaktiv installation skabt til Augustiana Kunstpark af billedkunstner Mikkel Carl. Som det fremgår af titlen, handler værket om forholdet mellem det indre og det ydre. Det kan umiddelbart forstås som indendørs rum over for det udendørs, altså på den ene side kultur og på den anden side natur. Det er en problematik, der vedrører ethvert parkanlæg og i særdeleshed en kunstpark, og den finder måske sit klareste udtryk i pavillonen – en arkitektur, der er essentielt åben over for det omgivende. Værket handler samtidig om menneskets indre liv, dets tanker, følelser og drømme set i forhold til de sociale relationer. En samfundsmæssig konstruktion, der i sig selv udgøres af samspillet mellem mennesker og dermed også deres indre liv.

Mikkel Carls kunstpraksis tager ofte afsæt i konkrete omgivelser, og hans værker kan ses som en blanding af umiddelbar fysisk tilstedeværelse og så en lang række kulturelle referencer. Disse er, så at sige, kodet ind i værkerne og giver anledning til at overveje eksisterende rammer eller forhold på en ny måde.

Mikkel Carls installation har også nogle referencer af mere lokal karakter. De to 3/4 cirkler, som griber ind i hinanden, forskyder det uendelighedstegn, der er Sønderborg Kommunes logo. Installationen i Augustiana Kunstpark efterlader så at sige to åbninger, som borgerne kan passere igennem. En balance mellem det indre og det ydre, som genfindes helt ned i messinghåndtaget på Det Hvide Palæs havedør.

Erhvervet i 2020 med støtte fra Fabrikant Mads Clausens Fond.

Om kunstneren

Mikkel Carl er en danske billedkunstner og kurator. Han har en MFA fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og en BA i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Mikkel Carl har udstillet i både ind- og udland og er repræsenteret på flere danske museer, heriblandt ARoS, HEART, Arken og Randers Kunstmuseum. Han har været medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og fungerer i dag som konsulent for Det Obelske Familiefond og som prorektor på det Det Fynske Kunstakademi.

Ill’ Be Your Mirror

Installationen set ovenfra