Ole Lorin Rasmussen

HULK,  2002

Hulk-figuren, der står i skoven sydøst for Det Hvide Palæ, er skabt af billedkunstner Ole Lorin Rasmussen. Den blev til i billedhuggersalen på Kunstakademiet i  København i 2001/2, da kunstneren stadig var studerende. Hulk blev første gang udstillet i Zoologisk have på udstillingen Brøl i 2002. Herefter kom Hulk til udstillingen Udformation i Værløse, hvor den blev stjålet af en gruppe unge mennesker og siden leveret tilbage – uden dramatik. Siden blev den ved Galleri M’s mellemkomst en del af skulpturparken i Augustenborg, da denne blev etableret i 2008/9.

Hulk er gennem årene blevet den vel nok mest populære skulptur i Sønderborg Kommune – et yndet udflugtsmål for især børnefamilier og et populært selfie-motiv. Ifølge kunstneren Ole Lorin Rasmusssen symboliserer Hulk “frodighed og den styrke vi kan mobilisere i os selv. Den mørke side af Hulk er den basis for selvdestruktivitet som styrken også rummer”.

Om kunstneren

Ole Lorin Rasmussen er uddannet ved det Det Kgl. Kunstakademi i København. Han er i dag ansat ved Slots- og Kulturstyrelsen og arbejder i sit daglige virke bl.a. med restaurering af skulpturer.

Hulk blev i 2021 restaureret på kunstnerens værksted i København. Her ses Ole Lorin Rasmussen ved aflevering af skulpturen.

Hulk er en populær herre, som fascinerer folk i alle aldre. Foto: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune.

Hulk– Ole Lorin Rasmussen

The Hulk figure in the forest southeast of the White Mansion is the work of the sculptor Ole Lorin Rasmussen. It was created in the sculpture hall of the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen in 2001/2, when the artist was still a student. Hulk was first exhibited at the Zoo in the exhibition Brøl (2002). Hulk then featured in the exhibition Udformation i Værløse, where it was stolen by a group of young people and then returned – without drama. Finally, thanks to the mediation of Galleri M, it became part of the sculpture park at Augustenborg, when it was established in 2008/9.

Over the years, Hulk has become probably the most popular sculpture in Sønderborg Municipality – a favourite destination for families with children and a popular site for selfies. According to the artist Ole Lorin Rasmusssen, Hulk symbolises “the vigour and strength we are all capable of. The dark side of the Hulk is the potential destruction that strength also contains.”

About the artist

Ole Lorin Rasmussen is a graduate of the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. He is currently employed by the Danish Agency for Culture and Palaces, for whom he restores sculptures.