Amel Ibrahimović

SHELTER –
8 Mental Rooms

04.07.24 – 15.09.24

SHELTER – 8 Mental Rooms

04.07.24 – 15.09.24

Amel Ibrahimović’ soloudstilling handler om, hvordan man gennem kunsten kan skabe fysiske og mentale rum. Centralt i kunstnerens praksis står projektet Bosnian House Konak, der senest har været præsenteret på SMKs udstilling ’Forbindelser – danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien’, 2022 og er netop blever erhvervet af Statens Kunstfond.

Bosnian House Konak består af en arkitektonisk model af et hus, som Amels far tegnede i 1997 umiddelbart efter konflikternes hærgen i Bosnien-Herzegovina. Her kombineres traditionel bosnisk byggestil med socialistiske idealer om kollektivt samvær og solidaritet. Amel arbejder i forlængelse heraf med at skabe et globalt og geopolitisk shelter for de 100 millioner af mennesker som intet hjem har – med udgangspunkt i begreber som gæstgiveri, samvær, fællesskab og solidaritet. Udstillingen rummer derudover også tegninger, video, foto, video installationer m.m., som tilsammen giver et retrospektivt blik på Amels kunstneriske praksis i mere end to årtier.

Amel Ibrahimović (f. 1977 i Brcko, Bosnien-Herzegovina) bor i dag i Sønderborg, hvor han bl.a. underviser på Sønderjyllands Kunstskoles talenthold. Han er uddannet på Det Fynske Kunstakademi i Odense og på Hochschule für Bildende Künste–Städelschule i Frankfurt/Main.

Som en del af Amel Ibrahimovićs undervisningspraksis, er Sønderjyllands Kunstskoles talenthold ‘Leonardoholdet’ inviteret ind i projektet. Eleverne har lavet en udstilling i udstillingen med temaet TIL DRONNINGEN. Under denne overskrift har holdets ni elever  skabt en række personlige værker dedikeret til H.M. Dronning Margrethe 2. Amel Ibrahimović har konciperet, vejledt og undervist Leonardoholdets elever og tilrettelagt projektet i samarbejde med Sønderjyllands Kunstskole og Augustiana. Læs mere her.

Fakta om udstillingen

Periode:
SHELTER – 8 MENTAL ROOMS 4. juli – 15. september
TIL DRONNINGEN 4. juli – 17. august
Ferniseringsdato:
Torsdag den 4. juli kl. 17-19
Lokalitet:
Det Hvide Palæ
Kunstner:
Amel Ibrahimović
Støttet af:
Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet og Sønderborg Kommune
Entré:
Gratis entré
Foto: 
Banner: Bosnian House Konak, Amel Ibrahimović. Fotograf: Amel Ibrahimović.
Thumbnail: Shelter, installationsview, Amel Ibrahimović. Foto: Statens Museum for Kunst.

EN: SHELTER – 8 MENTAL ROOMS

Amel Ibrahimović’s solo exhibition is about how we use art to create physical and mental spaces. A prime example of the artist’s practice is the Bosnian House Konak project, most recently presented at the National Gallery of Denmark’s exhibition Connections – Danish Artists from Ex-Yugoslavia (2022) and just acquired by the Danish Arts Foundation.

Bosnian House Konak features an architectural model of a house that Amel’s father designed in 1997 immediately after the havoc caused by the conflicts in Bosnia-Herzegovina. It combines traditional Bosnian building style with socialist ideals of collective fellowship and solidarity. Amel also aims to create a global, geopolitical shelter for the world’s 100 million homeless – based on concepts such as hospitality, togetherness, community and solidarity. The exhibition also features drawings, video, photography, video installations etc. Together they provide us with a retrospective look at more than two decades of Amel’s artistic practice.

As part of Amel Ibrahimović’s teaching activities, students of Sønderborg Art School’s ‘Leonardo’ talent class were invited to create one of the eight mental spaces in the exhibition.

Amel Ibrahimović (b. 1977 in Brcko, Bosnia-Herzegovina) currently lives in Sønderborg, where his work includes teaching the talent class of the South Jutland Art School. He is a graduate of the Funen Art Academy in Odense and the Hochschule für Bildende Künste–Städelschule in Frankfurt/Main.

DE: SHELTER – 8 MENTAL ROOMS

In der Einzelausstellung von Amel Ibrahimović geht es darum, wie Kunst physische und mentale Räume schaffen kann. Im Mittelpunkt des künstlerischen Wirkens steht das Projekt Bosnian House Konak, das kürzlich 2022 in der Ausstellung „Relations – Danish Artists from the former Jugoslawien“ der SMK präsentiert und gerade von Statens Kunstfond erworben wurde.

Bosnian House Konak besteht aus einem architektonischen Modell eines Hauses, das von Amels Vater 1997 unmittelbar nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina entworfen wurde. Hier wird traditioneller bosnischer Baustil mit sozialistischen Idealen kollektiver Zusammengehörigkeit und Solidarität kombiniert. Amel arbeitet daran, einen globalen und geopolitische Unterschlupf für die 100 Millionen Menschen zu schaffen, die kein Zuhause haben – basierend auf Konzepten wie Gastfreundschaft, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft und Solidarität. Die Ausstellung umfasst auch Zeichnungen, Videos, Fotos, Videoinstallationen usw., die zusammen einen retrospektiven Blick auf Amels künstlerisches Wirken über mehr als zwei Jahrzehnte geben.

Im Rahmen von Amel Ibrahimovićs Lehrtätigkeit wird das Talentteam „Leonardoholdet“ von der Kunstschule Sonderborg als einer von acht mentalen Räumen der Ausstellung eingeladen.

Amel Ibrahimović (* 1977 in Brcko, Bosnien-Herzegowina) lebt heute in Sonderburg, wo er u. a. das Talentteam der Sønderjyllands Kunstskole unterrichtet. Er studierte an der Fünischen Kunstakademie in Odense und an der Hochschule für Bildende Künste-Städelschule in Frankfurt/Main.

TIL DRONNINGEN

Som en del af Amel Ibrahimovićs undervisningspraksis, er Sønderjyllands Kunstskoles talenthold ‘Leonardoholdet’ inviteret ind i projektet. Eleverne har lavet en udstilling i udstillingen med temaet TIL DRONNINGEN. Under denne overskrift har holdets ni elever  skabt en række personlige værker dedikeret til H.M. Dronning Margrethe 2. Amel Ibrahimović har konciperet, vejledt og undervist Leonardoholdets elever og tilrettelagt projektet i samarbejde med Sønderjyllands Kunstskole og Augustiana.

Med udstillingen ønsker eleverne at udtrykke deres respekt og tak til Dronningen, der som kvinde, kunstner og landets regent har været til stor inspiration for dem. ”Vores kærlighed til hende er skjult i vores kærlighed til kunst – den vil blive synlig på Augustiana, når udstillingen folder sig ud. Vi håber, at Dronningen, som den dygtige billedkunstner hun er, vil værdsætte vores hilsen”.

Elevernes værker fylder et helt rum i Det Hvide Palæ og er lavet således, at de i format og størrelse passer  ind i det herskabelige interiør.

Leonardoholdet har arbejdet med udstillingsprojektet siden starten af januar 2024 og består af Julie Busch Johansen, Laura Tolbøll Andersen, Luna Grzalja, Lærke Ebbesen, Mette Wortmann, Minna Kristoffersen, Rasmus Hougesen Østergaard, Veronika Mikoian, Victoria Lawal.

TIL DRONNINGEN åbner samtidig med SHELTER – 8 MENTAL ROOMS  torsdag den 4. juli på Augustiana og kan ses frem til og med søndag den 17. august.

EN: TIL DRONNINGEN [FOR THE QUEEN]

In a project titled FOR THE QUEEN nine talented students from the Leonardo Class at the South Jutland Art School created a number of personal works dedicated to Her Majesty Queen Margrethe II. The exhibition runs at Augustiana from Thursday 4 July to 17 August.

In the exhibition, the students wanted to express their respect for and gratitude to the Queen who, as a woman, artist and ruler of the country has provided great inspiration and a ‘shelter’ for them. “Our love for her is concealed by our love of art. It will be visible in the exhibition at Augustiana. We hope that the Queen, herself a talented fine artist, will appreciate our greeting.”

The works of the students are all site-specific, created for the White Mansion and based on its architecture. Filling an entire room in the White Mansion, their chosen format and size are perfectly appropriate to the grand interior.

The Leonardo Class has been working on this exhibition project since the beginning of January 2024. FOR THE QUEEN forms part of the class’s teacher, Amel Ibrahimović’s exhibition Shelter – 8 Mental Rooms, which will run at Augustiana from 4 July to 15 September.

Amel Ibrahimović came up with the concept, guided and taught the students of the Leonardo Class, and organised the project in collaboration with the South Jutland Art School and Augustiana.

The Leonardo Class: Julie Busch Johansen, Laura Tolbøll Andersen, Luna Grzalja, Lærke Ebbesen, Mette Wortmann, Minna Kristoffersen, Rasmus Hougesen Østergaard, Veronika Mikoian, Victoria Lawal

The Leonardo Class is a new initiative at the South Jutland Art School, which is open to young people between the ages of 14 and 25. The Leonardo Class has sessions on Thursdays and Fridays from 3.30 to 6.30 pm. The focus of the class is on professionalism and social interaction. The class is open to anyone. The inspiration for the Leonardo Class came from the world of sport – FC Barcelona’s youth academy – and Denmark’s tradition of folk high schools.

DE: TIL DRONNINGEN [FÜR DIE KÖNIGIN]

Unter dem Titel „FÜR DIE KÖNIGIN“ haben neun Schüler der Sønderjyllands Kunstskole eine Reihe persönlicher Werke geschaffen, die sie I.M. Königin Margrethe II. gewidmet haben. Die Ausstellung wird am 4. Juli in Augustiana eröffnet und ist bis zum 17. August zu sehen.

Mit der Ausstellung möchten die Studenten der Königin ihren Respekt und Dank aussprechen, die als Frau, Künstlerin und Herrscherin des Landes eine große Inspiration und ein Shelter für sie war. „Unsere Liebe zu ihr verbirgt sich in unserer Liebe zur Kunst – sie wird auf Augustiana im Laufe der Ausstellung sichtbar werden. Wir hoffen, dass die Königin als talentierte Künstlerin unseren Gruß zu schätzen weiß.“

Die Arbeiten der Studenten sind ortsspezifisch für den Raum im Det Hvide Palæ (dt. Weißes Palais), basierend auf der Architektur, und füllen dort einen ganzen Raum aus. Sie sind so gestaltet, dass sie in Format und Größe genau in das prächtige Interieur passen.

Das Leonardo-Team arbeitet seit Anfang Januar 2024 an dem Ausstellungsprojekt. „FÜR DIE KÖNIGIN“ ist Teil der Ausstellung „Shelter – 8 Mental Rooms“ von Amel Ibrahimović, die vom 4. Juli bis 15. September im Augustiana gezeigt wird.

Amel Ibrahimović hat die Schüler des Leonardo-Teams konzipiert, geleitet und unterrichtet und das Projekt in Zusammenarbeit mit Sønderjyllands Kunstskole und Augustiana organisiert.

Das Leonardo-Team: Julie Busch Johansen, Laura Tolbøll Andersen, Luna Grzalja, Lærke Ebbesen, Mette Wortmann, Minna Kristoffersen, Rasmus Hougesen Østergaard, Veronika Mikoian, Victoria Lawal

Das Leonardo-Team ist eine neue Initiative an der Sønderjyllands Kunstskole, die Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren offensteht. Das Leonardo-Team trifft sich donnerstags und freitags von 15:30-18:30 Uhr. Das Team setzt auf hohe Professionalität und soziale Interaktion. Das Team ist für jeden geeignet. Die Inspiration für das Leonardo-Team stammt aus der Sportwelt, der Jugendakademie des FC Barcelona und unserer dänischen Volkshochschulkultur.