Gruppeudstilling

Sport & illusioner

29.05.24-18.08.24

SPORT & ILLUSIONER

29.05.24 – 18.08.24

I samarbejde med organisationen Kunst På Arbejde (KPA) åbner Augustiana dørene for gruppeudstillingen SPORT & ILLUSIONER, der kredser om de respektive emner.

Sport er måske ikke noget man umiddelbart forbinder med kunst, men ikke desto mindre et tema, som mange kunstnere beskæftiger sig med. Særligt fordi sporten er noget, der samler rigtig mange af os. Fælles for værkerne i denne udstilling er sportens verden på godt og på ondt. Nogle af kunstnerne går meget konkret til værks – andre bevæger sig lagt ud over idrættens arena.

Derudover har forholdet mellem illusion og virkelighed været centralt gennem store dele af kunstens historie, og det er til stadighed et tema, mange kunstnere beskæftiger sig med. I denne udstilling sætter vi fokus på ”Illusioner” i kunsten med et udpluk af værker fra 2006-2022 og ser nærmere på de kunstige, konstruerede og komplekse rum, som kunstnerne inviterer os ind i.

Deltagende kunstnere: Sara Sjölin, Lasse Bruun, Sia Hurtigkarl Degel, Camilla Thorup, Anne Marie Ploug, AVPD (Aslak Vibæk & Peter Døssing), Theis Wendt, Johanne Rude Lindegaard og Tina Maria Nielsen

Fakta om udstillingen

Periode:
29.05.24 – 18.08.24
Lokalitet:
Det Hvide Palæ
Entré:
Gratis entré
I samarbejde med:
Kunst På Arbejde
Foto: 
Johanne Rude Lindegaard: Opkog, 2021

ART AT WORK // SPORT & ILLUSIONS

In collaboration with the organisation Kunst På Arbejde (KPA) [English: Art At Work], Augustiana is delighted to launch SPORT & ILLUSIONS, a group exhibition that spotlights the two topics in the title.

Sport may not be something that immediately springs to mind when we think about art. Nevertheless, it is a theme that many artists tackle – especially given that sport is something that brings a lot of us together. The common denominator of the works featured in this exhibition is the world of sport – for good and ill. Some of the artists have adopted a very concrete approach; others move beyond the  arena of sport.

Throughout art history, the relationship between illusion and reality has played a major role: artists return to the theme again and again. Featuring a selection of works from 2006-2022, this exhibition spotlights ‘Illusions’ in art, taking a close look at the artificial, constructed and complex spaces into which artists invite us.

Participating artists: Sara Sjölin, Lasse Bruun, Sia Hurtigkarl Degel, Camilla Thorup, Anne Marie Ploug, AVPD (Aslak Vibæk & Peter Døssing), Theis Wendt, Johanne Rude Lindegaard and Tina Maria Nielsen

Kunst bei der Arbeit // SPORT & ILLUSIONEN

In Zusammenarbeit mit der Organisation Kunst på arbejde (dt. Kunst bei der Arbeit) öffnet Augustiana die Türen zur Gruppenausstellung SPORT & ILLUSIONEN, die sich um ebendiese Themen dreht.

Sport ist vielleicht nicht etwas, das man mit Kunst verbindet, aber dennoch ein Thema, mit dem sich viele Künstler beschäftigen. Vor allem, weil der Sport eine Sache ist, die viele Menschen zusammenbringt. Den Werken in dieser Ausstellung gemeinsam ist die Welt des Sports im Guten wie im Schlechten. Einige der Künstler gehen sehr konkret zu Werke, andere bewegen sich weit über die Arena des Sports hinaus.

In der Geschichte der Kunst stand das Verhältnis zwischen Illusion und Realität häufig im Mittelpunkt der Betrachtung und noch immer beschäftigen sich viele Künstler mit diesem Thema. In dieser Ausstellung konzentrieren wir uns mit einer Auswahl von Werken aus den Jahren 2006-2022 auf „Illusionen“ in der Kunst und werfen einen genaueren Blick auf die künstlichen, konstruierten und komplexen Räume, in die uns die Künstler einladen.

Teilnehmende Künstler: Sara Sjölin, Lasse Bruun, Sia Hurtigkarl Degel, Camilla Thorup, Anne Marie Ploug, AVPD (Aslak Vibæk & Peter Døssing), Theis Wendt, Johanne Rude Lindegaard und Tina Maria Nielsen