SIMON HJERMIND JENSEN

The Word

for World

is Forest

23.04.23 – 02.07.23

The Word for World is Forest

23.04.23 – 02.07.23

Til udstillingen The Word for World is Forest på Augustiana udforsker kunstner og arkitekt Simon Hjermind Jensen planterigets potentialer i en arkitektonisk sammenhæng. Hjermind Jensen bevæger sig i krydsfeltet mellem organisk arkitektur og formdannede skulptur, og undersøger hvorledes vi gennem sympati kan relatere os til form. Naturens former og de menneskeskabte former der er blevet vores nye naturlige omgivelser. Når vi har sympati for mennesker, er vi ”medlevende” i deres liv, – vi deler deres følelser, lidelser og lidenskaber. Og uden sympati ingen relation eller forståelse.

Udstillingens titel er hentet fra en roman med samme navn, skrevet af den amerikanske forfatter Ursula K. Le Guin. I denne ‘teknologi-fantasi’ har planter og skove overmenneskelige evner og hyper-sensitive egenskaber. Simon Hjermind Jensen ønsker med titlen at refere til at skove og planter er grundlaget for vores eksistens (klima, medicin, føde, beklædning, byggematerialer osv.). Og, i samskabelse med planter, forsøger Hjermind Jensen at udfolde en forestilling om en fremtid hvor grænserne mellem planter og arkitektur er udvisket. En kunstnerisk proces i samspil med planter skaber inspiration til arkitekturen.

De klimaudfordringer vi står overfor fordrer en radikal anderledes tænkning omkring forholdet mellem menneske og natur. Udstillingens forsøg med at samskabe med planter er et håb om at finde alternative metoder og få nye ideer. Planterne kan vise os resurseoptimerede former som eksempler på, hvordan naturens former og organiske strukturer kan udfordre og forbedre teknologiske løsninger.

Udstillingen tager afsæt i fire planter som undersøges med arkitekturens tre klassiske discipliner; -model, tegning og konstruktion. Planternes skjulte formsprog udfoldes i modeller, og med tegning undersøges deres mønstre som fortolkes, bearbejdes og afprøves i rumlige konstruktioner.

Simon Hjermind Jensen er uddannet arkitekt fra Det Kgl. Kunstakademi i København og har arbejdet for C.F. Møllers tegnestue i London. Efterfølgende har han bygget talrige store strukturer under eget navn. Bl.a. kan nævnes de store projekter, han har skabt til Roskilde Festival (‘The Velvet State’, 2013) og Papay Gyro Nights på Orkney Øerne (‘Fire Shelter’, 2014) samt det knap 7 m høje oppustelige vartegn ‘Ven” for Bloom-festivalen i 2021. Af mere blivende karakter kan ‘Observatoriet’ nævnes, en pavillon, som kunstneren byggede til parken ved Munkerup Hus i 2019 samt skulpturen ‘Booster’ skabt i samarbejde med billedkunstner Silas Inoue og opsat i Deep Forest Art Land 2017.

Fakta om udstillingen

Periode:
23.04.23 – 02.07.23
Lokalitet:
Det Hvide Palæ
Kunstnere:
Simon Hjermind Jensen
Støttet af:
Nationalbankens Jubilæumsfond, Beckett Fonden, Dreyers Fond, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond
Entré:
Gratis entré
Foto: 
Jacob Friis-Holm Nielsen