Steen Christensen

TINGSTEDET, 2013

Tingstedet består af syv lave firkantede granitsøjle, hver med et overliggende ’sæde’, udformet som en tyk bog. Bøgerne er detaljerede med sider, forside og bagside. Overfladen på bogen er i kontrast til søjlen helt finpoleret og glat. Spillet mellem de forskellige overflader og den tekniske præcision vidner om en billedhugger som kender sit materiale. Søjlerne står i en rundkreds og er udformet således, at de indbyder til at man sætter sig. Med titlen refererer kunstneren til ’tingsted’ i betydningen: en forsamlingsplads i det fri. Oprindeligt bestod et tingsted typisk af tolv sten, der omkransede en større sten, hvor taleren stod og talte til de forsamlede. I Vikingetiden og Middelalderen var det på tingstedet, at den lovgivende, udøvende og dømmende magt traf sine beslutninger. Alle frie mænd kunne give deres mening til kende på tinge, også bønderne.

Kunstnerens valg af syv sten hænger formodentlig sammen med tidspunktet for skulpturens opsætning i parken. Tingstedet kom til Augustenborg i forbindelse med den store skulpturudstilling i Slotsparken i 2014, umiddelbart efter det, der i dag hedder Sønderborg Kommune, opstod som en sammenlægning af syv tidligere selvstændige kommuner.

Om kunstneren
Steen Christensen er autodidakt billedhugger. Han har siden 2001 arbejdet på fuld tid med kunsten og er indehaver af SteenGalleriet – kombineret galleri, værksted og skulpturhave. Medlem af Dansk Billedhuggersamfund og Vestsjællands Arbejdende Værksteder. Har deltaget i talrige skulpturudstillinger gennem årene og står bag flere udsmykningsopgaver. Bor og arbejder i Unnerud ved Nykøbing Sjælland. Læs mere på kunstnerens website. 

Steen Christensen: Forladt visdom, granit

Steen Christensen i værkstedet