Steen Christensen

TINGSTEDET, 2013

Tingstedet består af syv lave firkantede granitsøjle, hver med et overliggende ’sæde’, udformet som en tyk bog. Bøgerne er detaljerede med sider, forside og bagside. Overfladen på bogen er i kontrast til søjlen helt finpoleret og glat. Spillet mellem de forskellige overflader og den tekniske præcision vidner om en billedhugger som kender sit materiale. Søjlerne står i en rundkreds og er udformet således, at de indbyder til at man sætter sig. Med titlen refererer kunstneren til ’tingsted’ i betydningen: en forsamlingsplads i det fri. Oprindeligt bestod et tingsted typisk af tolv sten, der omkransede en større sten, hvor taleren stod og talte til de forsamlede. I Vikingetiden og Middelalderen var det på tingstedet, at den lovgivende, udøvende og dømmende magt traf sine beslutninger. Alle frie mænd kunne give deres mening til kende på tinge, også bønderne.

Kunstnerens valg af syv sten hænger formodentlig sammen med tidspunktet for skulpturens opsætning i parken. Tingstedet kom til Augustenborg i forbindelse med den store skulpturudstilling i Slotsparken i 2014, umiddelbart efter det, der i dag hedder Sønderborg Kommune, opstod som en sammenlægning af syv tidligere selvstændige kommuner.

Om kunstneren
Steen Christensen er autodidakt billedhugger. Han har siden 2001 arbejdet på fuld tid med kunsten og er indehaver af SteenGalleriet – kombineret galleri, værksted og skulpturhave. Medlem af Dansk Billedhuggersamfund og Vestsjællands Arbejdende Værksteder. Har deltaget i talrige skulpturudstillinger gennem årene og står bag flere udsmykningsopgaver. Bor og arbejder i Unnerud ved Nykøbing Sjælland. Læs mere på kunstnerens hjemmeside. 

Steen Christensen: Forladt visdom, granit

Steen Christensen i værkstedet

The Thingstead – Steen Christensen

The Thingstead features seven low, square granite columns, each with an overhead ‘seat’, shaped like a thick book. The books are depicted in great detail with pages, cover and back. In contrast to the columns, the surface of the book is smooth and polished to a shine. The interaction between the different surfaces and the technical precision proves that this sculptor really knows his material. The columns stand in a circle, and their design invites us to sit down. The title refers to an old word meaning an open-air gathering site. Originally, a thingstead was made up of twelve stones surrounding a larger one, on which the speaker stood and addressed the assembly. During the Viking Age and the Middle Ages, a thingstead was the place where legislative, executive and judicial powers made their decisions. Every free man – was entitled to express his opinion. This included peasants.

The artist’s choice of seven stones probably alludes to the time when the sculpture was erected in the park. The Thingstead arrived in Augustenborg for a large sculpture exhibition in the Castle Park in 2014, immediately after what is now called Sønderborg Municipality was created as a result of the merger of seven previously independent municipalities.

About the artist
Steen Christensen is a self-taught sculptor. Since 2001 he has been a full-time artist and is the proprietor of SteenGalleriet – a combined gallery, workshop and sculpture garden. A member of Dansk Billedhuggersamfund and Vestsjællands Arbejdende Værksteder. Over the years, his work has featured in numerous sculpture exhibitions, and he has created several decoration commissions. He lives and works in Unnerud near Nykøbing Sjælland. To find out more, visit the artist’s website.