Nour Fog

Verdens boble

23.09.23 – 26.11.23

Eksperimenterende keramik

Verdens Boble

23.09.23 – 26.11.23

Nour Fog indtager med udstillingen Verdens boble, de herskabelige lokaler i Det Hvide Palæ, med eksperimenterende keramiske værker. Nogle udstillet direkte på gulvet, andre på ‘dansende’ metalborde med snoede ben og enkelte hængende fra loftet.

Titlen Verdens boble leder tankerne hen på bobler dannet i væsker: liv, der opstår i vand. De bobler, der dannes i det livgivende fostervand og manifesterer sig som – liv.  Boblen som et rum for udvikling og transformation. I udstillingens hovedværk, ‘Mine børn’, der består af keramiske spædbørn i rødlige toner, kredser Nour Fog om for tidligt fødte spædbørn, babyer og børn, der kræver særlig omsorg og pleje. Andre værker peger på den fysiske krops funktioner og organer, fx et stort lyserødt hjerte med øre, en serie ’veneæg’ og sølvskinnende ‘navler’. Med sin kunst ønsker Nour at bidrage til en rundere, blødere og mere formbar forståelse af verden.

Verdens boble handler om omsorg og opmærksomhed, om det nyfødte spædbarns store kamp for at tilvænne sig livet uden for livmoderens boble. På et overordnet plan handler den om, hvor barsk og uforudsigelig livet og den tidsalder, vi lever i, kan være. Nour er optaget af, hvem vi bliver til i modgang, hvordan vi forholder os til vores følelser og sansninger, og hvilken rolle kunst i virkeligheden spiller heri. Udstillingens værker er forankret i kunstnerens egne kropslige og følelsesmæssige oplevelser og har samtidig en universel dimension, som giver plads til at beskueren kan projicere sine egne historier og tanker ind i dem.

Nour går ofte til grænsen i sin brug af leret på nye og overraskende måder, hvor eksperimenter med form, glasurer og overflader, tilføjelse af materialer som fx kobbertråd og inddragelse af lyd er en del af det samlede udtryk. Til Verdens boble har Nour Fog således inviteret komponisten Jirasol Pereira Ayala til at skabe et unikt lydværk, der lægger nye lag til oplevelsen.

Udstillingen er et samarbejdsprojekt med Le Bicolore, Danmarkshuset i Paris, der viste udstillingen under titlen Bulle du Monde tidligere på året.

Biografiske noter
Nour Fog er uddannet fra det Jyske Kunstakademi i 2016 og arbejder undersøgende og skulpturelt i det keramiske medie med udgangspunkt i kønspolitiske tematikker og sanselighed.  Med et non-binært blik på verden bryder de med det klassiske billedsprog, der historisk knytter sig til keramikkens form og funktion. Nour har tidligere bl.a. andet udstillet på Le Bicolore, Møstings Hus, Overgaden, Gl. Holtegaard samt modtaget Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens talentpris for billedhuggere.

Fakta om udstillingen

Periode:
23.09.23 – 26.11.23
Lokalitet:
Det Hvide Palæ
Kunstner:
Nour Fog
Kurator:
Catherine Lefebvre
Samarbejdspartner:
Le Bicolore, Danmarkshusets udstillingssted i Paris
Støttet af:
Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Ny Carlsberg Fondet, Jorcks Fond, Det Obelske Familiefond og Fabrikant Mads Clausens Fond
Entré:
Gratis entré
Foto: 
Mine børn

TANKERNE BAG ‘VERDENS BOBLE’

Interview med Nour Fog, i forbindelse med udstillingen ‘Verdens boble’ på Le Bicolore, Paris. Videoen giver et indblik i Nours tanker og arbejdet bag udstillingen.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Ny Carlsberg Fondet, Jorcks Fond, Det Obelske Familiefond og Fabrikant Mads Clausens Fond og kan ses frem til 26. november 2023.

GB: THE WORLD’S BUBBLE

Nour Fog’s exhibition The World’s Bubble fills the rooms of the White Mansion with experimental ceramic works. Some are displayed directly on the floor, others on ‘dancing’ metal tables with twisted legs, others hanging from the ceiling.

The title – The World’s Bubble – evokes the bubbles formed in liquids: life emerging in water – the bubbles formed in life-giving amniotic fluid as a manifestation of life. The exhibition explores the bubble as a space for evolution and transformation. The principal work in the exhibition – My Children – featuring reddish ceramic infants, is about premature babies: those who require special care. Other works reflect the functions and organs of the physical body: for example, a large pink heart with an ear, a series of ‘veined eggs’ and shiny silver ‘navels’. Nour’s art aims to reveal a rounder, softer and more malleable understanding of the world.

The World’s Bubble is about care and attention, and about the struggle of a newly born infant to adapt to life outside the bubble of the womb. Overall, the exhibition looks at how harsh and unpredictable life and the age in which we live can be. What fascinates Nour is who we turn into when faced with adversity, how we relate to our feelings and sensations, and the real role of art in this process. The works are rooted in the artist’s own bodily and emotional experiences. At the same time, though, they have a universal dimension that invites the viewer to muse on their own stories and thoughts.

Nour’s use of clay often stretches its limits in innovative and surprising ways: experiments with shape, glazes and surfaces, the addition of materials such as copper wire and the inclusion of sound are part of the overall expression. For example, for The World’s Bubble Nour Fog invited the composer Jirasol Pereira Ayala to create a unique audio work that adds new layers to the experience.

The exhibition is a collaboration with Le Bicolore at the Maison du Danemark in Paris, where the exhibition was presented earlier this year under the title Bulle du Monde.

Biographical notes
Nour Fog graduated from the Jutland Art Academy in 2016. Their sculptural works explore the medium of ceramics and are rooted in sensuousness and gender politics. The works’ non-binary view of the world breaks with the classic imagery associated historically with the form and function of ceramics. Nour has previously exhibited at Le Bicolore, Møstings Hus, Overgaden and Gl. Holtegaard and received the Carl Nielsen and Anne Marie Carl-Nielsen’s talent award for sculptors.

DE: DIE BLASE DER WELT

Mit der Ausstellung Die Blase der Welt präsentiert Nour Fog experimentelle keramische Werke in den herrschaftlichen Räumen des Weißen Palais. Einige Werke sind direkt auf dem Boden ausgestellt, andere auf ‚tanzenden‘ Metalltischen mit gewundenen Beinen und einzelne an der Decke hängend.

Der Titel Die Blase der Welt weckt Assoziationen an Blasen, die sich in Flüssigkeiten bilden: Leben, das im Wasser entsteht. Die Blasen, die sich im Leben spendenden Fruchtwasser bilden und sich als Leben manifestieren. Die Blase als Raum für Entwicklung und Transformation. Im Hauptwerk der Ausstellung, ‚Meine Kinder‘, das aus Keramik-Säuglingen in rötlichen Nuancen besteht, umkreist Nour Fog Frühgeborene, Säuglinge und Kinder, die besondere Fürsorge und Pflege benötigen. Andere Werke deuten auf die Funktionen und Organe des Körpers hin, beispielsweise ein großes rosa Herz mit Ohren, eine Serie ‚Veneneier‘ sowie silbern schimmernde ‚Nabel‘. Mit der Kunst möchte Nour zu einem runderen, sanfteren und stärker formbaren Verständnis der Welt beitragen.

Die Blase der Welt beschäftigt sich mit Fürsorge und Aufmerksamkeit, mit dem schweren Kampf des Neugeborenen, sich außerhalb der Gebärmutterblase an das Leben zu gewöhnen. Ganz allgemein geht es darum, wie hart und unvorhersehbar das Leben und das Zeitalter, in dem wir leben, sein können. Nour interessiert sich dafür, wer wir bei Misserfolg werden, wie wir mit unseren Gefühlen und Wahrnehmungen umgehen und welche Rolle die Kunst dabei spielt. Die in der Ausstellung gezeigten Werke sind in Nours eigenen körperlichen und emotionalen Erlebnissen verankert, haben gleichzeitig aber auch eine universelle Dimension, die dem Betrachter die Möglichkeit bietet, eigene Geschichten und Gedanken hineinzuprojizieren.

Nour setzt Ton häufig auf neue und überraschende Weise bis an die Grenzen ein, wobei Experimente mit Formen, Glasuren und Oberflächen, ergänzenden Materialien wie z. B. Kupferdraht und die Einbeziehung von Klang Teil des Gesamtausdrucks sind. Für Die Blase der Welt hat Nour Fog den Komponisten Jirasol Pereira Ayala gebeten, ein einzigartiges Klangwerk zu schaffen, das dem Erlebnis neue Dimensionen verleiht.

Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit mit Le Bicolore – Maison du Danemark in Paris, wo sie vor einigen Monaten unter dem Titel Bulle du Monde zu sehen war.

Biografie
Nour Fog schloss 2016 ein Studium an der Kunstakademie Jütland ab und arbeitet forschend und skulptural mit Keramik, mit geschlechterpolitischen Themen und Sinnlichkeit als Ausgangspunkt. Mit einer nicht-binären Sicht auf die Welt bricht Nour mit der klassischen Bildersprache, die historisch mit Form und Funktion von Keramik verknüpft ist. Nour hat u. a. in den Ausstellungsstätten Le Bicolore, Møstings Hus, Overgaden und Gl. Holtegaard ausgestellt und wurde mit dem Carl Nielsen und Anne Marie Carl-Nielsens Talentpreis für Bildhauer ausgezeichnet.